top of page

INFO

Visie:

De medewerker als mens staat centraal, zijn beperking en kwaliteiten worden gezien en gehoord.

De werkzaamheden en begeleiding worden hier op een passende en haalbare wijze op afgestemd,

zodat er te allen tijde vraag gestuurd gewerkt kan worden.

Bij Oppe Koffie gaan kwalitatief goede zorg en een lach hand in hand.

De medewerkers in dagbesteding komen tot groei met maatwerk-taken op gebied van horeca, groen, facilitair- en licht productiewerk. Ze komen tot bloei in het team, waarin iedereen gelijkwaardig is.

Oppe Koffie onderscheidt zich in de markt door het brede aanbod kleinschalige arbeidsmatige dagbesteding, intensieve begeleiding en ‘korte lijntjes’ en daadkracht als kleine zorgaanbieder.

Doelgroep:

Oppe Koffie biedt dagbesteding aan volwassenen met een licht tot matige verstandelijke en/of psychische beperking, zoals een verstandelijke beperking, LVB+, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Autismespectrumstoornis en psychische beperkingen zoals angststoornis, depressie en dysthyme stoornis.

Zorgproduct:    

Oppe Koffie biedt kleinschalig arbeidsmatige dagbesteding middels ‘begeleiding groep’ en ‘begeleiding individueel’. Ze bieden ‘individuele coaching’ (op aanvraag) en intern op maat ontwikkeld cursusaanbod voor medewerkers met een dagbestedingsindicatie. De cursus wordt gegeven door de gedragskundige. 

In samenwerking met Yuverta (MBO) bieden ze medewerkers met een dagbestedingsindicatie de mogelijkheid om op MBO 1 niveau praktijkverklaringen te behalen.

Prijs:

Oppe Koffie biedt PGB-begeleiding. Dit betekent dat het niet uitmaakt waar je woont, om begeleiding bij Oppe Koffie te mogen ontvangen, als je een Persoons Gebonden Budget hebt. De huidige medewerkers komen bijvoorbeeld ook over de provinciegrens met Brabant. Oppe Koffie heeft raamovereenkomsten met de gemeentes Peel en Maas, Beesel en Horst aan de Maas.

De prijs is per product verschillend en wordt uitgedrukt in dagdelen (begeleiding groep) of een prijs per uur (individuele begeleiding). Oppe Koffie hanteert de tarieven zoals die jaarlijks door gemeente en SVB worden aangereikt. De prijzen worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Plaats:

De werkzaamheden en begeleiding vinden plaats in en rondom het pand 'Oppe Koffie' in Meijel met o.a. een koffiehuis en theetuin. En op externe locaties zoals Werk in de Wijk (oud glas ophalen bij ouderen) op school en KDV, in het zorgcentrum, een bijouteriezaakje en in het groen in het centrum van Meijel.

De werkzaamheden binnen 'Oppe Koffie' zijn horecagerelateerd, administratief, facilitair en licht productiewerk (voor lokale collega-ondernemers). 

Zorgteam:

De begeleiding bestaat uit pedagogisch (ass.) begeleiders en een gedragskundige.

Er wordt samengewerkt met ondersteunend personeel en vrijwilligers. De gedragskundige is aangesloten bij de beroepsvereniging NBTP (Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie, lidnr: TPS 201 610 1031). De professionals zijn ten minste MBO 3/4-HBO-WO niveau opgeleid en volgen bijscholing.

Intake:

Omdat Oppe Koffie een openbaar Koffiehuis is, kan een geïnteresseerde eerst sfeer komen proeven als gast. Men kan vrijblijvend een informatief gesprek aanvragen over een mogelijke plaatsing binnen de arbeidsmatige dagbesteding, ook in het geval u nog niet toe bent aan een aanmelding.

Bij interesse in een plaatsing kan men dit te kennen geven via info@oppekoffie.nl of telefonisch

077 374 6174 of live. Men wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierna worden afspraken gemaakt over een eventuele proefplaatsing (in geval van speciaal onderwijs: stage).

Als er na de proefplaatsing is gebleken dat deze plek passend is, dan volgt dossieropbouw (inclusief begeleidingsplan bij minimaal 2 dagdelen per week) en een dagbestedingsovereenkomst.

Dagbestedingsovereenkomst:

De dagbestedingsovereenkomst omvat bedrijfsgegevens van Oppe Koffie en persoonsgegevens van

de medewerker. Er worden afspraken vastgelegd rondom dagdelen aanwezigheid en in te zetten zorg. Er staat omschreven hoe verlof is geregeld en welk facturatiebeleid Oppe Koffie voert. Er staat in omschreven hoe ze omgaan met privacy en welk klachtenbeleid ze voeren (aangesloten bij Klachtenportaal).

 

Handboek:

Elke medewerker ontvangt bij ondertekening van de dagbestedingsovereenkomst of een arbeidscontract het Handboek. Hierin staan de huisregels, hygiëne- en veiligheidsafspraken.

Zorgbeleid:

Het zorgbeleid bevat alle informatie waaraan Oppe Koffie vereist is te voldoen, volgens Wkkgz en MGRSDLN . In dit pakket van eisen vindt u onder andere de toegepaste methodieken. Het beleid is opvraagbaar en ligt ter inzage op het kantoor. Oppe Koffie werkt met een VGN-kwaliteitsinstrument. 

klachtenportaal-zorg-logo .jpg
bottom of page