top of page

Dagbesteding

Zorgproduct:    

Oppe Koffie biedt arbeidsmatige dagbesteding middels ‘begeleiding groep’ en ‘begeleiding individueel’.

We bieden ‘individuele coaching’ (op aanvraag) en intern op maat ontwikkeld cursusaanbod voor werknemers met een dagbestedingsindicatie. De cursus wordt gegeven door de gedragskundige.

In samenwerking met Yuverta (MBO) bieden we werknemers met een dagbestedingsindicatie de mogelijkheid om op MBO 1 niveau praktijkverklaringen te behalen.

 

Prijs:

De prijs is per product verschillend en wordt uitgedrukt in dagdelen van 3-4 uur of een prijs per uur. Oppe Koffie hanteert de tarieven zoals die halfjaarlijks door gemeente en SVB worden aangereikt.

Oppe Koffie past haar prijzen aan per 1 januari van het nieuwe jaar.

 

Plaats:

De werkzaamheden en begeleiding vindt plaats in en rondom de lunchroom van Oppe Koffie. En op externe locaties zoals Werk in de Wijk (oud glas ophalen bij ouderen) op school en KDV, in een bedrijfsverzamelgebouw, een bijouteriezaakje en in het groen in het centrum van Meijel.

De werkzaamheden binnen de lunchroom zijn horeca gerelateerd, administratief, facilitair en licht productiewerk (voor lokale collega-ondernemers).

 

 

Intake:

Omdat Oppe Koffie een reguliere lunchroom is, kan een geïnteresseerde eerst sfeer komen proeven als gast in de lunchroom. Men kan vrijblijvend een informatief gesprek aanvragen over een mogelijke plaatsing binnen de arbeidsmatige dagbesteding, ook in het geval u nog niet toe bent aan een aanmelding.

Bij interesse in een plaatsing kan men dit te kennen geven via info@oppekoffie.nl of telefonisch 077 374 6174 of live. Men wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij aanwezig is: de cliënt zelf, waar wenselijk ouders, verzorgers of begeleider, de eigenaar van Oppe Koffie en de gedragskundige.

Na de intake worden afspraken gemaakt over een eventuele proefplaatsing (in geval van speciaal onderwijs: stage). Er worden afspraken op maat gemaakt, waarin evaluatiemomenten en richtlijnen zijn inbegrepen.

Als er na de proefplaatsing is gebleken dat deze plek passend is, dan volgt dossieropbouw (inclusief begeleidingsplan bij minimaal 2 dagdelen per week) en een dagbestedingsovereenkomst.

 

Dagbestedingsovereenkomst:

De dagbestedingsovereenkomst omvat bedrijfsgegevens van Oppe Koffie en persoonsgegevens van de medewerker. Er worden afspraken vastgelegd rondom dagdelen aanwezigheid en in te zetten zorg. Er staat omschreven welk facturatiebeleid Oppe Koffie voert. Er staat in omschreven hoe we omgaan met privacy en welk klachtenbeleid we voeren (aangesloten bij Klachtenportaal).

 

Handboek:

Elke medewerker ontvangt bij ondertekening van de dagbestedingsovereenkomst of een arbeidscontract het Handboek. Hierin staan de huisregels, hygiëne- en veiligheidsafspraken.

 

Zorgbeleid:

Ons zorgbeleid bevat alle informatie die Oppe Koffie vereist is te overleggen om te voldoen aan de eisen van de raamovereenkomst (MGRSDLN). In dit pakket van eisen vindt u onder andere onze toegepaste methodieken. Het beleid is opvraagbaar en ligt ter inzage op het kantoor. 

Oppe Koffie werkt met een VGN-kwaliteitsinstrument. 

bottom of page