Doelgroep

Oppe Koffie biedt arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een licht tot matige verstandelijke en/of psychische beperking. Zoals een verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Autismespectrumstoornis en psychische beperkingen zoals angststoornis, depressie en dysthyme stoornis.

Onze medewerkers komen uit Meijel, de gemeente Peel en Maas en daarbuiten. Ongeveer uit een cirkel van ongeveer 15 km rondom Meijel, ook over de provinciegrens met Brabant. We hebben een raamovereenkomst binnen WMO en Participatie in regio Limburg Noord (muv Venlo). We bieden ook PGB-begeleiding.